Desene | Drawings, 2010

Desenele pastel din această expoziţie sunt toate întitulate Deltă. Spre deosebire de pictură, în care culoarea este predominantă, aceste desene sunt create în principal cu pastel negru. De ani de zile artistul a călătorit mult prin zonele Deltei Dunării, mergând adesea în sate unde se poate ajunge doar pe calea apei. Călătoria de-a lungul Dunării prin zonele rurale este atemporală în ceea ce priveşte peisajul şi România pe care o reflectă. În lucrarea “Deltă # 22”, care este mult mai realistă decat altele expuse, perspectiva este aceea de traversare spre centrul râului. Ca întotdeauna în lucrările lui Presecan, mişcarea este portretizată într-o maniera fluidă, melodică. Liniile dintre abstract şi figurativ se amestecă şi sunt estompate.

    Forme negre circulare, biomorfe se revarsă în peisaj şi par să plutească printre copaci pentru a se pierde în cer. Aceste forme simple ordonează si unifică spaţiul, întocmai ca nişte dansatori. Starea pe care o creează este, sub multe aspecte, o stare de contemplare religioasă sau spirituală, încurajând ceea ce Presecan denumeşte “libertate de spirit”, o viziune ce înlănţuieşte şi străbate întreaga sa operă.

Christine R. Holderness  –  fost curator Institutul de Artă Contemporană din Boston / Director Muzeul din Brattleboro, Vermont, SUA

Christine R. Holderness  –  former curator at the Contemporary Art Institute of Boston / Director at the  Brattleboro Museum, Vermont, USA

The pastel drawings in this exhibition are all titled Delta and numbered. Unlike his paintings, in which color is prominent, these drawings are primarily created with black pastel. Delta #22 was influenced by a recent boat trip the artist took down the Danube Delta to Sulina, Romania. This remote town can only be reached by water or by hiking. Cruising on the Danube through undeveloped countryside there is a timeless quality to the landscape and to the Romania it reflects. In this drawing, which is more representational then others exhibited, the perspective is of traveling down the center of the river. As always in Presecan’s work, movement and motion is emphasized and examined as are lines between abstraction and figuration. Black circular abstract forms pave the way though the water and cascade throughout trees and float into the sky. These simple shapes order and unify the space, like dancers. The mood created is in many aspects one of religious or spiritual contemplation, encouraging a “freedom of the spirit,” a vision that links together all of Presecan’s oeuvre.