Foc de Soare – Fire of the Sun

“Fără eu nu există Dumnezeu, fără ochi nu e lumină, fără auz nu e cântec. Ochiul e lumina, auzul e cântecul, eu e Dumnezeu. Naţiunea mea e lumea”.

Mihai Eminescu

Without “I” there is no God, without eyes there is not light, without hearing there is no song. The eye is the light, hearing is the song, The “I” is God. My nation is the world.

Mihai Eminescu  |*|