Riviera franceză | French Riviera, 2009

C.P. @ Galeria Him, Cluj 2009:

Sunt timpuri care te „prind”, sunt peisaje care te „încântă” și atmosfere care te „cuprind” într-un mod care îți trezește amintiri de mult uitate… astfel de timpuri sunt vara, peisajul mediteraneean și atmosfera rivierei franceze. Toate își dau întâlnire, în acest început de toamnă clujean, în ale mele simple „noi picturi” sau impresii mediteraneene. Fără emfază pot spune că întâlnirea cu aceste trei repere m-a aplecat înspre o beatitudine a culorii și a redescoperirii unor emoții demult simțite. Peisajul postimpresionist prin exemplul cezannian, fovismul cu al său liric Dufy și tenor Matisse, bucuria vieții din paleta coloristică al lui Renoir și Bonnard împreună cu albastrul simțit și văzut, care te învăluie din toate părțile, toate acestea constituie baza noilor mele picturi. Trei elemente din peisaj devin centrale prin repetiția lor: albastrul mării, florile roșii-roz de leandru și frunzele de palmier. Toate trei consider că sunt reprezentative pentru a creiona atmosfera acelor locuri, care nu pot să nu te învăluie odată privite. Această expoziție devine o mică stație dintr-un parcurs acvatic început încă din Delta Dunării în anii trecuți, din care mai prezint și acum schițe și exerciții cromatice, pe care voit le alătur tocmai pentru a ilustra aceste două universuri acvatice în esență asemănătoare, dar totuși atât de diferite. Reflexiile trestiilor și nuferilor pe suprafata apei, alături de elementul vegetal pe albastrul-verzui al mării.

C.P. @ Him Gallery, Cluj 2009:

There are times which “catch” you, there are landscapes which „enchant” you and atmospheres which “embrace” you in a way which reveals long forgotten memories… such times are summer, the Mediterranean landscape and the atmosphere of the French Riviera. They all meet at this beginning of autumn in Cluj, in my simple “new paintings” or Mediterranean impressions. I can say, without emphasis, that the encounter of these three marks has made me incline towards colour beatitude and the rediscovery of emotions felt long ago. The postimpressionist landscape through the Cezannian example, the fauvism with its lyrical Dufy and tenor Matisse, the joy of life from Renoir and Bonnard’s coloured palette, together with the felt and seen blue, which veils you from everywhere, all these constitute the base of my new paintings. Three elements of the landscape become central through their repetition: the blue of the sea, the red-pink flowers of oleander and the palm tree leaves. I think all three are representative to sketch the atmosphere of those places, which cannot stop surrounding you once seen. This exhibition becomes a small station in an aquatic route, started even from the Danube Delta the last few years, from where I still show sketches and chromatic exercises, that I deliberately associate, especially to illustrate these two aquatic universes resembling in essence, but still so different.
The reflections of the reeds and water lilies on the water surface, together with the vegetal element on the blue-green of the sea.