Vimeo Video

„În numele râului”
În anii ‘70 în plină eră comunistă râurile erau stăvilite în fuga dupa energie de baraje uriaşe… astăzi, în România, zeci de microhidrocentrale s-au construit şi alte sute urmează, nefiind respectate măsuri legale în vigoare, cu efecte majore negative asupra ecosistemelor şi dezechilibre care vor afecta arii protejate de interes European. Pe un râu superb, Someşul Rece, s-a început construcţia a trei microhidrocentrale deşi se ridică în zonă protejată de reţeaua ecologică “Natura 2000”, unde, prin lege, sunt interzise amenajările hidroenergetice. Iar pe un afluent al acestuia, Răcătău una este deja gata… Râurile sunt aidoma arterelor cu sânge ale omului, reprezintă canalele prin care viaţa triumfă pe Pământ. Sugrumându-le, ne curmăm singuri dreptul la viaţă…

Claudiu Presecan
Cluj-Napoca
9 aprilie, 2015